MEDIA

Articles and reviews

De Witte Raaf (Ned)

Trendbeheer (Ned)

Paint it soft – SCHUNCK Heerlen

Essay by Lynne van Rhijn for ‘Stretch Release’ at Galerie Durst Britt Mayhew (Eng)

Mister Motley (Ned)

Meer meer meer materie, Rijksakademie open 2016 (Ned)

De Groene Amsterdammer (Ned)

Lost painters (Ned)

Rijksakademie Open 2016 (Eng)

Rijksakademie Open 2015 (Eng)

Dress Act – Lucy in de lucht (Ned)

NRC Handelsblad (Ned)

De Volkskrant (Ned)

Koninklijke prijs voor de vrije schilderkunst 2014 (Ned/Eng)

Royal award for contemporary painting 2014 – jury report (Ned/Eng)

 

In zijn schilderijen gebruikt Koen Doodeman meerdere patronen die hij over elkaar legt. Het gevaar louter decoratief te worden, weet hij knap te voorkomen. Daardoor laveren zijn werken tussen abstract en herkenbaar, expressief en decoratief. De plooien in het beeld zien we de laatste tijd vaker toegepast worden. Maar Doodeman volgt geen modieuze trend. De vouwen zijn geen illusionistisch trucje, maar een bepalend beeldelement dat juist voorkomt dat de decoratie de overhand krijgt. In plaats daarvan weet hij autonome beelden te scheppen met een grote tactiele kracht. Daarmee toont hij zich een waar kunstenaar die de metier van het schilderen doorziet.

 

In his paintings Koen Doodeman uses a number of patterns that he lays over one another, shrewdly avoid the danger of their becoming purely decorative. His works navigate between the abstract and the recognizable, expressive and decorative. Folds in the image feature in recent works by various artists, but Doodeman is not following a fashionable trend. Far from being an illusionist trick, his use of folds is a defining element of the image that prevents decoration from gaining the upper hand. Instead, he succeeds in creating images in their own right with great tactile strength, showing himself to be a true artist who understands the metier of painting.